ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στη Loud ...

... είμαστε παθιασμένοι με τη υλοποίηση και συμμετοχή σε έργα που προάγουν την ένταξη, την ενδυνάμωση και τις ευκαιρίες για άτομα με αναπηρίες. Η εστίαση μας εκτείνεται από τις τοπικές κοινότητες έως το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ενεργά αναζητούμε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που συμφωνούν με την αποστολή μας.