ΧΟΡΟΣ: DANCE AND THE MIND

Η Dance and the Mind είναι μια πειραματική – συμπεριληπτική – χοροθεατρική ομάδα που δημιουργήθηκε το 2009 από την Ροδούλα Γκουλιαμπέρη. Δραστηριοποιείται πειραματικά στον χώρο της τέχνης κι έχοντας χαρακτήρα ψυχαγωγικό προωθεί την ισοτιμία και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η φιλοσοφία της ομάδας εντοπίζεται σε μεμονωμένες λέξεις όπως είναι η  ειλικρίνεια, η αποδοχή και η προσβασιμότητα. Έχοντας λοιπόν ως βασικό κανόνα την ειλικρίνεια και την αποδοχή τόσο του εαυτού τους όσο και των υπολοίπων τα μέλη της θέλουν μέσα από την τέχνη τους να προσκαλέσουν και να προκαλέσουν τους ανθρώπους να χορέψουν, να κινηθούν, να αγγίξουν και να ξεφύγουν από τα όρια του κατεστημένου. Να αφήσουν για λίγο στην άκρη τις όποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις έχουν περί χορού και αναπηρίας αλλά και  γενικότερα περί τέχνης και αναπηρίας και να νιώσουν με όλες τους τις αισθήσεις αυτό που συμβαίνει στο παρόν, το αποτέλεσμα που αντανακλάται όταν η τέχνη κι η αναπηρία συναντιούνται.

Τα μέλη της ομάδας, ταυτόχρονα με τις παρουσιάσεις τους,  ερευνούν βιωματικά την προσβασιμότητα με προσανατολισμό στον άξονα της τέχνης. Κάθε άτομο, κάθε ιδιάζουσα κατάσταση, κάθε διαφορετική σωματικότητα μελετά τον εαυτό της, το σώμα της, το νου της με βασικό εργαλείο την παρατήρηση. Συλλέγονται έτσι πληροφορίες και στο τέλος της έρευνας αυτής ο καθένας θα έχει αναπτύξει την προσωπική του τεχνική.