ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Α) σε γονείς αναφορικά με το γονεϊκό τους ρόλο Β) σε ΑμεΑ για θέματα επιδομάτων και δικαιωμάτων σε κρατικές παροχές Γ) σε ΑμεΑ αναφορικά με τη διαχείριση της καθημερινότητας ή άλλων θεμάτων που τους απασχολούν