Υπεράσπιση της αλλαγής

Συμμετέχοντας σε έργα μεγαλύτερης κλίμακας, η LOUD γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης φωνής που
υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες.

Αυτή η συλλογική προσπάθειαείναι κρίσιμη για την προώθηση της συστημικής αλλαγής και την επιρροή των πολιτικών σε υψηλότερα επίπεδα.