ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Ψυχοκινητική αγωγή για παιδιά 4-14 ετών. Η ψυχοκινητική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων στα παιδιά. Αυτή η μορφή εκπαίδευσης συνδυάζει τη σωματικήδραστηριότητα με την ψυχολογική υποστήριξη,βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες,να βελτιώσουν την ισορροπία τους και να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, γυμναστική και κίνηση ,τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της επιτυχίας. Η ψυχοκινητική αγωγή προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού.